Ing. Jan Matějka

Ředitel odboru ochrany přírody na Státním fondu životního prostředí ČR. Podílí se na nastavování pravidel pro výběr a administraci projektových žádostí v rámci Operačního programu životní prostředí.