Mgr. Václav Dvořák

Absolvent Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, obor Ochrana přírody. Dlouhodobě se zabývá problematikou ochrany vzácných a ohrožených druhů rostlin, zejména biogeografií vybraných rodů Thesium, Daphne a Thymelaea. V letech 2016-18 pracoval jako kurátor botanických sbírek Vlastivědného muzea v Olomouci, od února 2018 působí jako vedoucí Botanické zahrady Univerzity Palackého v Olomouci.