prof. Mgr. Jiří Reif, Ph.D.

Je ornitolog; rád studuje, pozoruje a kroužkuje ptáky. Jezdí za nimi hlavně do polí a lesů středních a východních Čech a do mokřadů podél velkých řek středního a východního Polska, dříve i do horských lesů a savan střední a jihovýchodní Afriky. V ochraně přírody se zabývá jejími biologickými východisky a testováním efektivity různých přístupů. Na Ústavu pro životní prostředí PřF UK vědecky bádá, přednáší a diskutuje se studenty. Je členem České společnosti ornitologické a podílí se na řízení jejích programů zaměřených na monitoring ptačích populací.