Mgr. Dava Vačkářů, Ph.D.

Vedoucí oddělení společenského rozměru globální změny Ústavu výzkumu globální změny AV ČR (CzechGlobe) - centra excelence zaměřeného na jednotlivé aspekty globální změny. Zaměřuje se na vzájemné ovlivňování společnosti a přírodního prostředí, zejména problematiku ekosystémových služeb, přizpůsobení se změně klimatu, antropogenních přeměn ekosystémů a environmentální bezpečnosti. Vyučuje Ekosystémové služby na Univerzitě Karlově a je v řídícím výboru Partnerství pro ekosystémové služby (ESP).