Doc. Ing. Josef Vavroušek

Jeden z nejvýznamnějších českých ekologů, byl ministrem federální vlády a předsedou federálního výboru pro životní prostředí. V roce 1991 zorganizoval na Dobříši první celoevropskou konferenci ministrů životního prostředí. Založil Společnost pro trvale udržitelný život, přednášel na vysokých školách po celém světě.