doc. Petr Pokorný, Ph. D.

Paleoekolog, působí v Centru pro teoretická studia, společném pracovišti UK a AV ČR. Zabývá se hlavně vývojem vegetace a krajiny v holocénu.