Mgr. Ing. Tomáš Klouček, Ph. D.

Vystudoval GIS a dálkový průzkum Země na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a aplikovanou krajinnou ekologii na Fakultě životního prostředí České zemědělské univerzity, na které dnes působí jako odborný asistent. Je součástí výzkumné skupiny zaměřené na využitelnost dálkového průzkumu Země v aplikované ekologii. Jeho současné výzkumné aktivity jsou spojeny se studiem časoprostorové dynamiky šíření lýkožrouta smrkového v lesních porostech a obecně se studiem změny krajinného pokryvu.