RNDr. Lukas Spitzer, Ph. D.

Vystudoval entomologii na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Ihned po studiu nastoupil jako kurátor entomologie do Muzea regionu Valašsko ve Vsetíně, kde nyní působí jako zástupce ředitele pro odbornou činnost. Během své profesní kariéry řešil výzkumné projekty i na Entomologickém ústavu BC AV ČR v Č. Budějovicích a na své Alma mater. Jeho specializací je ekologie motýlů a brouků, kdy se věnuje studiu vztahů člověka a krajiny. Jako malozemědělec a chovatel ovcí zkouší staré postupy a navrhuje možné varianty tradiční péče o zanikající i běžnou zemědělskou krajinu v naší moderní době.