Ing. Jana Moravcová

Absolventka ČZU lesnické fakulty oboru krajinné inženýrství - aplikovaná ekologie. Po té působila na České inspekci životního prostředí jako inspektorka oddělení ochrany přírody a v letech 2006- 2015  jako ředitelka Oblastního inspektorátu ČIŽP v Ústí nad Labem.  V současnosti vede odbornou organizaci Beleco, z.s