Ing. Veronika Dubovská

Vystudovala na Zahradnické fakultě MZLU v Lednici na Moravě obor zahradnictví. Na Správě Národního parku Podyjí působí v oddělení obecné ochrany přírody, kde se zabývá zemědělskou problematikou a aplikovanou krajinnou ekologií.