RNDr. Jiří Křesina

RNDr. Jiří Křesina

Vystudoval přírodovědeckou fakultu Ostravské univerzity v Ostravě, obor ochrana a tvorba krajiny. Oboru ichtyologie a problematice ekologie vodních ekosystémů se v organizaci Beleco věnuje od roku 2012, kde působí také v současnosti.