Mgr. Radovan Douša

Vystudoval geobotaniku na Přírodovědecké Fakultě Univerzity Karlovy a od roku 2007 pracuje na Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje, kde vykonává státní správu ochrany přírody a krajiny zákonem svěřenou krajům a krajským úřadům. V současné době má na starosti tuto agendu zejména na území Lounska, Žatecka a Mostecka. Další jeho zájmovou oblastí nejen z hlediska přírody jsou východní Krušné hory.