Ing. Vladan Riedl

Pracuje jako lesník na AOPK ČR, Správa CHKO Pálava. Soutokem Moravy a Dyje se zabývá již více než 10 let.