Jan Káňa

Vzděláním stavař se od roku 2002 věnuje technologiím a systémovým procesům. Posledních 10 let pak zejména technickým řešením v oblasti udržitelného rozvoje a oběhového hospodářství.
 
Je autorem a spoluautorem patnácti patentů a užitných vzorů.
 
V roce 2019 inicioval založení nadačního fondu Biochar Foundation, jehož cílem je podpora rozvoje používání biouhlu jako nástroje zmírnění dopadů klimatických změn.