prof. RNDr. Bedřich Moldan, CS.c.

Ekolog, publicista a politik, sehrál významnou roli při tvorbě české ekologické legislativy po listopadu roku 1089. Byl prvním československým ministrem životního prostředí. V letech 1991–1997 zastával funkci předsedy ČSOP.