prof. RNDr. Tomáš Herben, CSc.

Pracuje na Přírodovědecké fakultě UK (kde také přednáší) a v Botanickém ústavu AV ČR. Zabývá se zejména ekologií rostlinných populací a společenstev, zejména interakcemi mezi rostlinami nad zemí i pod zemí, diverzitou trávníků a ekologickým významem klonality u rostlin.