Ing. et Ing. Radek Holcman

Vystudoval obor rybářství a hydrobiologie na Mendelově univerzitě v Brně a obory aplikovaná ekologie a ochrana přírody a krajiny na FŽP ČZU v Praze.

Od roku 2005 pracuje na výkonných pozicích v rybářském sektoru. V rámci svého zaměstnání se spolupodílí na aplikovaném výzkumu širokého spektra oborů s přesahem do rybářství a rybníkářství. Působí v ČSOP. Zaměřuje se především na mezioborovou problematiku rybářství a ochrany přírody.