Martin Horáček, Ph.D.

Historik a teoretik architektury. Vystudoval dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, přednáší dějiny architektury a památkovou péči tamtéž a na Fakultě architektury v Brně. O jmenovaných tématech napsal řadu studií v češtině a angličtině a tři knihy, mezi nimi Za krásnější svět: Tradicionalismus v architektuře 20. a 21. století (2013). Je členem Českého národního komitétu ICOMOS (Mezinárodní rady památek a sídel), tří mezinárodních vědeckých výborů ICOMOS a skupiny Culture Nature Journey, propojující ochranu kulturního dědictví s ochranou přírody v agendě ICOMOS a IUCN (Mezinárodní svaz ochrany přírody).