Ing. Aleš Erber

Vystudovaný lesník na Fakultě lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v PrazeFLD ČZU  v Praze a působí jako lesnický poradce, analytik a odborný lesní hospodář a agrolesník. Mimo jiné je členem Výboru pro životního prostředí, venkov a zemědělství zastupitelstva Pardubického kraje a Kůrovcového kalamitního štábu stejného kraje. Aktivně se zapojuje do komplexního řešení negativních dopadů klimatických změn na domácí lesnicko-dřevařský sektor, zemědělství a venkov. Snaží se o propagaci vyššího využití české dřeva z našich lesů v tuzemském průmyslu a ve stavebnictví. Je expertem na adaptaci lesů na klimatickou změnu a na management středního lesa.
Patřičně se snaží o osvětu lesnictví, agrolesnictví, zemědělství a vůbec krajiny jako celku na principech trvalé udržitelného hospodaření formou přírodě blízkého hospodaření.

Jeho webové stránky jsou: www.aleserber.cz