Ing. Tomáš Pospíšil

Ing. Tomáš Pospíšil

Od roku 2019 je akademickým pracovníkem na Ústavu lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky na Lesnické a dřevařské fakultě MENDELU v Brně. V letech 1998 až 2018 pracoval ve státním podniku Lesy České republiky, kde zastával pozicí revírníka, lesního správce, krajského ředitele a ředitele lesního a vodního hospodářství. Zabývá se přírodě blízkým lesnictvím, je členem sdružení Pro Silva Bohemica. Jako ornitolog se věnuje monitoringu a kroužkování ptáků a je členem výboru České společnosti ornitologické.