Mgr. Anežka Bušková

Vystudovala ekologii živočichů se zaměřením na entomologii na Přírodovědecké fakultě Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích. Od roku 2018 pracuje na MŽP na projektu 3Lynx, zabívajícím se ochranou rysa.