RNDr. Olga Vindušková, Ph.D.

Působí na Antverpské univerzitě v rámci dvouleté postdoktorské stáže (Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowship). Zabývá se organickou hmotou v půdě a interakcemi živých a neživých složek půdy.