RNDr. Petr Čapek, Ph.D.

RNDr. Petr Čapek, Ph.D.

Vystudoval Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích. Titul PhD. získal v oboru „Biologie ekosystémů“. Po dvou letech strávených ve státní laboratoři ministerstva energetiky Spojených států amerických se vrátil zpět do České republiky. V současné době působí na katedře Biologie ekosystémů Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Jeho cílem je popsat a kvantifikovat roli půdních mikroorganismů v terestrických cyklech uhlíku, dusíku a fosforu.