Mgr. Filip Oulehle, Ph.D.

V České geologické službě a Ústavu výzkumu globální změny AV ČR se zabývá biogeochemií suchozemských a vodních ekosystémů. Koloběh uhlíku, dusíku a fosforu a jejich vzájemné interakce jsou centrem jeho současného bádání.