RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D.

V České geologické službě a na Katedře fyzické geografie a geoekologie PřF UK se věnuje pedologii, krajinné ekologii a prostorové analýze environmentálních dat.