Ing. Jan Vopravil, Ph.D.

Vedoucí oddělení pedologie a ochrany půdy VÚMOP v.v.i., na ČZU je garantem předmětu Půda a protierozní ochrana.
Dlouhodobě se zabývá problematikou půdy, její ochrany, včetně odborné pomoci při tvorbě legislativy. Snaží se o podporu správné zemědělské praxe - zemědělce jako hlavního činitele, který může pozitivně ovlivnit stav půdy a naší krajiny.