Ing. Darina Heřmanovská, Ph.D.

Pracuje na oddělení pedologie a ochrany půdy Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Zabývá se zpracováním a analýzou prostorových dat půdních charakteristik a tvorbou mapových výstupů.