Mgr. Šárka Nováková

Vystudovala Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity v Brně obor učitelství biologie – chemie. Ve školství nikdy nepracovala, přesto se téměř celý svůj profesní život věnuje vzdělávání a osvětě. Nejprve krátce ve středisku ekologické výchovy, od roku 2005 pak v Zoo Ostrava, kde má na starosti vzdělávání školních dětí i osvětové aktivity pro širokou veřejnost. Otázka ochrany přírody a motivace návštěvníků k environmentálně šetrnému chování je stěžejním tématem její práce. Je také tiskovou mluvčí zoo.