Ing. Jakub Beránek, Ph.D.

Na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity v Brně přednáší problematiku škůdců okrasných a lesních dřevin. Od roku 2005 působil na Státní rostlinolékařské správě, po jejím sloučení na Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském, kde od roku 2015 zastává funkci ředitele Odboru zdraví rostlin. Zakladatel rostlinolékařského portálu a spoluautor řady fotografických atlasů. Jeho koníčkem je makrofotografie hmyzu.