doc. Mgr. Eva Kaštovská, Ph.D.

Zabývá se půdními procesy - především interakcemi mezi rostlinami a půdními mikroorganismy a mikrobiální procesy zodpovědnými za dekompozici rostlinných vstupů, přeměny a mineralizaci uhlíku a dusíku a tvorbu půdní organické hmoty. Vedle výzkumu se věnuje také výuce a vedení studentů na Přírodovědecké fakultě JU.