Ing. Ondřej Zicha

Jeden ze zakladatelů databáze BioLib.cz a její hlavní programátor a editor. Přestože vystudoval výpočetní techniku na ČVUT, již od dětství se věnuje entomologii a také paleontologii, ve které úzce spolupracuje s mnoha odborníky z Národního muzea a Přírodovědecké fakulty UK.