Ing. Rut Bízková

Od konce devadesátých let působila Rut Bízková ve vedoucích funkcích ministerstva životního prostředí a zastávala mimo jiné funkci poradkyně náměstka ministra průmyslu a obchodu. V roce 2006 byla náměstkyní ministra životního prostředí. V roce 2010 byla nominována na funkci ministryně tohoto resortu a po jmenování nové vlády pokračovala ve svém působení jako první náměstkyně ministra životního prostředí. Po celou dobu působení na MŽP byla odpovědná za resortní program výzkumu a vývoje. V březnu 2012 byla jmenována členkou předsednictva a předsedkyní Technologické agentury ČR.