prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D.

Působí jako ředitel Ústavu botaniky a zoologie. Zabývá se diverzitou a ekologií rostlinných společenstev a hodnocením biotopů. Je hlavním autorem monografie Vegetace ČR, Katalogu biotopů ČR, Červeného seznamu biotopů ČR, expertního systému pro evropskou klasifikaci biotopů EUNIS a je koordinátorem databáze Pladias. Působí jako tajemník mezinárodní pracovní skupiny European Vegetation Survey, správce národní a evropské vegetační databáze, místopředseda České botanické společnosti a vedoucí redaktor mezinárodních vědeckých časopisů zaměřených na ekologii vegetace.