Ing. Tomáš Soukup

Projektový manažer a konzultant v oblasti dálkového průzkumu Země, GIS a monitorování krajiny v soukromé společnosti GISAT se sídlem v Praze.

Již 30 letech se intenzivně zabývá propagací využívání údajů dálkového průzkumu Země (DPZ) pro operační aplikace v kontextu monitorování krajiny, urbanistických studií, regionálního plánování, hodnocení životního prostředí, udržitelného rozvoje či krizového řízení. Od počátku této evropské aktivity se angažoval ve specifikaci a testování portfolia služeb Copernicus, včetně rozvoje operační kapacity programu. Je členem evropské expertní skupiny EAGLE pro harmonizaci evropského monitoringu krajiny. V posledních letech je velmi aktivní v projektech implementace standardních služeb DPZ pro podporu mezinárodních finančních institucí (Světová banka, IADB, ADB) v oblasti podpory mezinárodních cílů udržitelného rozvoje. Je stále přesvědčen o velkém potenciálu DPZ pro podporu praktických řešení globálních výzev dnešního světa.