Mgr. Pavel Bauer

Ve vlastní firmě se dlouhodobě zabývá posuzováním vlivů na životní prostředí, biologickým hodnocením a hodnocením vlivů na soustavu NATURA 2000, účastnil se 1. a 2. vlny mapování biotopů ČR.