doc. Dr. Jan Farkač, CSc.

Věnuje se bioindikačnímu využití a systematice střevlíkovitých, je autorizovanou osobou pro biologické hodnocení, je také např. editorem obou vydání Červeného seznamu bezobratlých. Na ČZU vyučuje zoologii, monitoring volně žijících živočichů a taxidermii.