Dipl.-Biol., Ing. Pavel Bečka

V letech 2008-2013 pracoval na Správě NP a CHKO Šumava jako referent CHKO a na biomonitoringu lesa v bezzásahovém území národního parku. V roce 2013 odešel do neziskové organizace EuroNatur – Stiftung Europäisches Naturerbe, kde měl na starosti především projekty na ochranu vodního ptactva a mokřadů podél tzv. Adriatic Flyway. V roce 2015 se vrátil na Šumavu, kde od té doby pracuje na správách národních parků Šumava a Bavorský les jako koordinátor česko-německé spolupráce.