RNDr. Leoš Štefka

Od roku 1980 působil na regionálním pracoviště Správy chráněné krajinné oblasti (CHKO) Moravský kras jako její vedoucí, a to až do roku 2020. Za dobu působení na tomto pracovišti se zasadil o několik důležitých opatření k ochraně území. Příkladem mohou být změny v turistickém využívání s výstavbou Domu přírody, zatravnění zón nad jeskyněmi na krasových plošinách, nové vyhlášení CHKO a přijetí nové zonace v roce 2019.