Štěpán Chalupa

Předseda Komory obnovitelných zdrojů energie. Zastupuje sektor obnovitelných zdrojů při jednání se státní správou. Člen pracovních skupin a řídících výborů zřízených Energetickým regulačním úřadem, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem životního prostředí a dalších.