Aleš Hradecký

Předseda Cechu Akumulace a  Fotovoltaiky (CAFT). Ředitel společnosti Solar Invest. V sektoru fotovoltaiky a obnovitelných zdrojů energie působí déle než 11 let. Specializuje se na aplikovanou fotovoltaiku, akumulační systémy a na podmínky dalšího rozvoje těchto technologií v České republice.