Mgr. David Hanslian, Ph.D.

Absolvent geografie na PřF MU v Brně a doktorského studia na MFF UK v Praze, obojí se zaměřením na meteorologii a klimatologii. Od roku 2002 pracuje na Ústavu fyziky atmosféry AV ĆR, kde se dlouhodobě zabývá klimatologií větru, výrobou energie větrnými elektrárnami i širšími souvislostmi ohledně využívání větrné energie. Je autorem studií zabývajících se potenciálem větrné energie v ČR. Od roku 2016 pracuje též v rámci Skupiny ČEZ, kde se s mezinárodním přesahem zabývá obdobnou problematikou.