Mgr. Vlasta Škorpíková

Dlouhodobě působí v oblasti ochrany přírody na jižní Moravě, v současnosti je jejím pracovištěm Krajský úřad Jihomoravského kraje. Věnuje se územní ochraně a mnoha druhům, které mají problém (drop velký, raroh velký, sýček obecný, bobr evropský apod.). V posledních letech se aktivně zapojuje
do řešení problematiky úhynů ptáků na elektrických vedeních. Je členkou České společnosti ornitologické a úzce spolupracuje s AOPK ČR.