Ing. Martin Kloz, CSc.

Vystudoval ložiskovou geologii, zabývá se interakcemi životního prostředí a energetiky se zaměřením na obnovitelné zdroje energie. pracuje na MŽP a je externím spolupracovníkem ČGS.