Ing. Jan Weger, Ph.D.

Výzkumný pracovník s lesnickým, zemědělským a environmentálním vzděláním, zabývající se aplikovaným výzkumem energetických - biomasových plodin a jejich porostů jak z hlediska produkce tak i mimoprodukčních funkcí a rizik v krajině (změny biodiverzity, teplotního a vodního cyklu, půdní úrodnosti včetně humusu/sekvestrace nebo invaze). Dále se zabývá uplatněním dřevin a plodin v agrolesnických systémech a bioekonomice.