RNDr. Lukáš Krejčí, Ph.D.

Vystudoval geografii a kartografii s následnou specializací na fyzickou geografii na Geografickém ústavu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Chvíli po studiích zůstal v akademickém prostředí, nicméně touha po aplikační praxi jej zavála až do Pardubic. Od roku 2012 pracuje ve společnosti Envicons s.r.o. jako vedoucí oddělení studií, odborných analýz a koncepcí. Odborně se specializuje zejména na hydrotechniku, fluviální geomorfologii, vodohospodářské a adaptační koncepce. Z hlediska zlepšování stavu vodních toků propaguje především renaturace a význam říčního dřeva. Nemá rád antropogenní tůně, které morfologicky neodpovídají místním podmínkám.