RNDr. Dušan Romportl, Ph.D.

Na Katedře fyzické geografie a geoekologie PřF UK se věnuje především studiu vztahů organismů k podmínkám prostředí, modelování jejich potenciální distribuce, a dále problematice fragmentace a konektivity krajiny. ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okr. zahradnictví pak vede Odbor prostorové ekologie, kde se zabývá i hodnocením geo/biodiverzity, změnami krajiny a její struktury.