Ing. Roman Kovář

Autor článku se více jak 20 let zabývá posuzováním vlivů záměrů (EIA) a koncepcí (SEA) na životní prostředí a dalšími obdobnými studiemi z oblasti životního prostředí. Když byl mladší, nikdy by ho nenapadlo, že něco takového bude dělat, ale stalo se. A tak dělá, co může a snaží se, aby se danou prací uživil a přitom nenaděl mnoho škody.