JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.

V letech 2001 až 2015 pracovala na České inspekci životního prostředí jako vedoucí právního odboru ředitelství. V současné době působí jako poradkyně, konzultantka, lektorka a externí VŠ učitelka. Je členkou rozkladové komise ministra životního prostředí. Autorka a spoluautorka řady odborných publikací z oblasti práva životního prostředí, především ochrany přírody, a správního práva (výkon kontroly, správní trestání, právo na informace).