Ing. Pavel Dorňák

Vystudoval obor krajinné inženýrství na Lesnické fakultě České zemědělské univerzity v Praze. Od roku 2002 pracuje na Ministerstvu životního prostředí, kde od roku 2012 vede oddělení chráněných krajinných oblastí.