Břeněk Michálek

V České společnosti ornitologické dlouhodobě působí jako správce ptačích parků. Zajišťuje jednání s vlastníky, administrativu, ale i budování stezek a dohled nad pastvou velkých kopytníků. Je přímo odpovědný zejména za rozvoj Josefovských luk.